For a sustainable development and lifestyle

We offer consultancy within Environmental certification for smaller companies in Sweden,  mindfulness courses and coaching in personal development.

För en hållbar utveckling och livsstil

Vi erbjuder konsultation inom Miljödiplomering för mindre företag, mindfulnesskurser och coaching inom personlig utveckling .