Workshops 2019

Workshops kommer hållas vid följande tillfällen där man kan få mer handfast hjälp i miljöarbetet för den egna verksamheten. Vi finns på plats som bollplank och hjälper dig där just du befinner dig i miljöarbetet. Vi kan hjälpa till hela vägen och erbjuder även fler tillfällen och timmar utöver nedanstående.
Information om upplägg, avgift med mera meddelas på informationsträffarna.

  • 21 februari kl 19-21
  • 20 mars kl 19-21
  • 25 april kl 19-21
  • 22 maj kl 19-21