Vad vi gör

Vi identifierar era behov

Vi vet att ni är experter på Er verksamhet, men ibland ställs krav på kvalitets- miljö - arbetsmiljöarbete och ledningssystem, eller så behöver er verksamhet styrning med hjälp av skriftliga rutiner eller andra dokument.  
Vår specialitet är att hjälpa mindre företag att identifiera och upprätta just de dokument verksamheten behöver. Inget onödigt arbete utan funktionella system efter era behov.  

Inga onödiga kostnader  

Vi har öppen tidredovisning eller lämnar offert om så önskas. Ni får hjälp med upprättande och dokumentation, rutiner och införande av just det ni behöver.

Vi har lösningen

Kontakta oss för att indentifiera och möta kundkrav, såsom miljödeklarationer upphandlingskrav eller för interna behov.
kontakt@evolutionsweden.com 031- 51 08 20

Nulägeskartläggning - behov - förändringsarbete

Som nämnts ovan hjälper vi till att upprätta och införa hela ledningssystem eller de delar som ni behöver hjälp med.
Har ni fått en förfrågan eller har interna behov av rutiner eller kartläggning av er verksamhet, hjälper vi till att upprätta just de dokument ni behöver.

Miljödiplomering

Ska ni miljödiplomera er verksamhet hjälper vi er i ert arbete med allt från anmälan till färdigt miljöledningssystem, eller kan verka som ert bollplank i ert miljöarbete. Vi håller också grundläggande miljöutbildningar enligt kraven för diplomering.