Vår Miljöpolicy


Evolution Sweden AB är ett företag som erbjuder tjänster inom hälsa och friskvård.

Vi utför också tjänster för företag inom fastighetsförvaltning, bokföring och kma-samordning.

 Evolution Sweden AB bedriver även import och försäljning inom detaljhandeln.  
 


Vi gör vårt bästa för att minska vår negativa miljöpåverkan genom att:
 

-undvika onödiga resor, planera våra resor och i möjligaste mån välja kollektiva färdmedel.
 
-följa vår inköpsrutin och i första hand välja miljömärkta kontorsprodukter.  
 
-minimera förbrukningen av kontorspapper och övrigt material.
 
-vid köp av varor/produkter inom detaljhandel ta hänsyn till varan ur ett livscykelperspektiv.
 
-i första hand återanvända material och i andra hand sortera det avfall som uppkommer i samband med våra verksamheter.
 
-förebygga föroreningar och ständigt förbättra oss och vårt miljöarbete.

 

Titti Johansson / VD  2020-02-22

                              .