VÅR MILJÖPOLICY

Evolution Sweden AB är ett konsultföretag med inriktning på att utveckla och förbättra våra kunders kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete.
Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling med människa och miljö i fokus.
 
 VI VILL MINSKA VÅR NEGATIVA MILJÖPÅVERKAN GENOM ATT:

-undvika onödiga resor och utsläpp i samband med transporter
-följa vår inköpsrutin och i första hand välja miljömärkta produkter.
-följa de lagar och regler som gäller för vår verksamhet.
-ständigt förbättra vårt miljöarbete.
 
 
VI VILL ÖKA VÅR POSITIVA MILJÖPÅVERKAN GENOM ATT:

-hjälpa våra kunder att bedriva ett aktivt miljöarbete.
-engagera och sporra våra kunder i miljöarbetet genom information, utbildning och förslag på åtgärder.
-motivera fler företag att införa ett miljöledningssystem.
-marknadsföra våra tjänster.