UPPDRAG & TJÄNSTER

Kma-samordning

Evolution Sweden AB jobbar med kvaöitet- miljö- och arbetsmiljösamordning för företag. 

Fastighetsförvaltning

På uppdrag förvaltar vi fastigheter och tar bland annat hand om hyror, nyckelsystem, kontakt med hyresgäster och underhåll av ett par fastigheter i Lerums kommun.

Bokföring

Vi sköter bokföringen för fastighetsbolag samt för den egna verksamheten.

Mindfulnesskurser

Mindfulness räknas som avdragsgill friskvård enligt skatteverkets regler.  Vi erbjuder individer eller grupper anpassade kurser och coaching. Mindfulness utvecklar individens förmåga att vara medveten, uppmärksam och medkännande vilket bland annat leder till minskad stress och oro samt ökad koncentrationsförmåga och livskvalitet. Effekterna är belagda i forskning.
Kontakta oss för frågor, upplägg, prisförslag.