NYHETER

THE APP
Now our App is published in a new version. The app is available for Android and Iphones. All exercises and text are included with the download. No purchases inside the app. For download search on "Mindfylness and relaxation" or "Evolution Sweden". Simple exercises for beginners as well as for those who have been exercising or exercising regularly. Available languages: Swedish and English. Can be switched according to wishes.

APPEN
Nu är vår App publicerad i en ny version. Appen finns för Android och Iphones.
Alla övningar och text medföljer vid nedladdning. Inga inköp inuti appen.
Kostnad 30:- För nedladdning sök på "Mindfylness och avslappning" eller "Evolution Sweden". Enka övningar för såväl nybörjare som för er som tränat eller tränar regelbundet. Tillgängliga språk: Svenska och Engelska. Går att växla efter önskemål.
 

VÅR FB-GRUPP
Mindfulness - Lev i Nuet
Ansök om medlemskap i gruppen så får du ta del av tips och träningsråd samt kostnadsfria digitala kurser. Just nu har vi ett 52-veckorsprogram som man kan delta i. 
 

NEW BUSINESS PART
We have started Evolution Shop with import and sale of bags, jewelery and more. Evolution Shop can be found at Ljungviks Torg, Gråbo Industriväg 10 and at www.evolutionshop.se
 

NY VERKSAMHETSDEL
Vi har startat upp Evolution Shop med import och försäljning av bland annat väskor och smycken. Evolution Shop hittar du på Ljungviks Torg, Gråbo Industriväg 10 och på www.evolutionshop.se