Kma-samordning

KMA står för Kvalitet- Miljö- och Arbetsmiljö. Vi samordnar arbetet för företag, och det innebär att de har ett aktivt ledningssystem som är ISO-certifierat.  Vi har tidigare arbetat med miljödiplomering på konsultbasis för flera verksamheter. 

Fastighetsförvaltning

På uppdrag förvaltar vi fastigheter och tar bland annat hand om hyror, nyckelsystem, kontakt med hyresgäster och underhåll av ett par fastigheter i Lerums kommun.

Bokföring

Vi sköter bokföringen för fastighetsbolag samt för den egna verksamheten.