VIDAREUTBILDNING INOM MILJÖOMRÅDET

Vi erbjuder vidareutbildningar inom miljöområdet för olika verksamheter som anpassas efter era behov och era miljöaspekter.

Exempel på vidareutbildningar är:

  • miljö- och hållbarhet
  • avfallshantering och jordens resurser
  • inköp och miljömärkningar
  • ecodriving 

 
För mer information, kontakta oss:
miljo@evolutionsweden.com
031-51 08 20