MINDFULNESS

Vi startar upp grundkurser för mindre grupper efter önskemål.
Vi erbjuder även enskild mindfulnessträning/coaching. Kontakta oss för upplägg och pris. 

Mindfulness räknas som avdragsfri friskvård enligt skatteverkets regler. 

Nu finns även möjlighet att delta i vårt 52-veckorsprogram 2020 på FB. Här kan du ansöka om att gå med i gruppen.
https://www.facebook.com/groups/989999361090518/

FÖR FÖRETAG & VERKSAMHETER
Tjänster riktade till företag/verksamheter som vill erbjuda sin personal hjälp och rådgivning för att må bra. 
Vill ni hjälpa era anställda att skapa sundare vanor, få bättre immunförsvar och ökad förmåga att hantera stress? Minska sjukskrivningarna på företaget?
Vi håller föreläsningar, gruppträning, enskilda individanpassade samtal och mindfulnesskurser. Mindfulness räknas som avdragsgill friskvård.
Välkomna att kontakta oss