MILJÖANSVARIG

Beroende på ert företags storlek finns olika behov av att ha en miljöansvarig eller miljösamordnare i företaget.
Kanske kan ni inte täcka upp en tjänst för denna rollen.
Vi erbjuder personal som kommer till er på fasta tider som passar era behov och som blir som en av er.  (exempelvis en dag i veckan)

Vi håller i anställningen och fakturerar en fast summa för den tid ni anlitar vår personal.
Även vid behov kombinerad kvalitets- miljö- och arbetsmiljösamordnare.
Kontakta oss för samtal/behov/prisförslag.
titti@evolutionsweden.com
031-51 08 20