MINDRE UPPDRAG

Nedan beskrivs exempel på mindre uppdrag vi utför:

  • upprätta diverse kvalitetsdokument 
  • identifiera och svara på kunkrav och förfrågningar
  • byggarbetsmiljödokument t.ex.arbetsmiljöplaner 
  • upprätta policys
  • dokumentera roller/tjänstebeskrivningar, ansvar, befogenheter
  • upprätta rutiner
  • skriva företagsanpassade riskanalyser
  • projektplaner / kval- miljö- arb. mijöplaner
  • skapa checklistor & instruktioner
Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.