FRISKVÅRD PÅ JOBBET

Vill ni förbättra den psykiska arbetsmiljön, ha hjälp i rehabiliteringsprocessen, ge era anställda verktyg för att kunna behålla fokus och uppmärksamhet och minska känslan av stress och brist på kontroll?

Vi kommer till er och håller kortare pass i närvaro- uppmärksamhet- stresshanteringsteknik och mindfulness, som anpassas efter era behov och förutsättningar, på tider som passar Er.  
Träningen fungerar både som förebyggande friskvård eller som en åtgärd vid rehabilitering, och räknas som avdragsgill friskvård enligt skatteverkets regler.    Kontakta oss för upplägg och rådgivning.

Är du anställd och har tillgång till en friskvårdspeng genom jobbet? Vi fakturerar er arbetsgivare. Vi tar även emot friskvårdcheckar och friskvårdskuponger. Kontakta oss för mer info.

INDIVIDUELL TRÄNING

På vår App "Mindfulness och avslappning" finns övningar från 2 min. Ibland kan en liten paus görs stor skillnad. Appen kan vara ett alternativ till- eller ett kompelment till kurser. Program finns eller specialanpassas efter behov.