BYGGARBETSMILJÖ

Vid större byggprojekt behöver man göra föranmälan till arbetsmiljöverket.
Det krävs också anmälan till skatteverket samt att det är krav på registrering med hjälp av personalliggare.

Varje projekt behöver också en arbetsmiljöplan med identifierade risker och åtgärdsplaner.

Vi hjälper er med personalliggare, följa lagkrav samt upprätta projektanpassade planer och andra dokument.

Kontakta oss för mer information.