ABOUT US

The major part of Evolution's services has in recent years been consultancy in quality and environmental management as well as a great deal in construction work environment, and the greatest focus has been on environmental diplomacy, which can be compared to ISO 14001 but which was initially aimed at small and medium-sized companies . We have also offered basic environmental education mainly for environmentally qualified companies.  

At the end of 2017, the company developed to also start importing jewelry and bags.
The result has become a larger bag shop that has a wide range of all types of bags as well as jewelry and accessories.
The Evolution Shop is located in Lerum municipality in Gråbo just outside Gothenburg.

OM OSS

Evolution Sweden AB:s verksamhet startade år 2013 av VD och ägare Titti Johansson, som har en bakgrund inom ekonomi/administration, utbildning inom kvalitets- miljö och arbetsmiljösamordning, är utbildad till mindfulnessinstruktör och har varit kursledare på Studieförbundet i Göteborg och även haft flera  kurser i mindfulness i egen regi.
 Vi har också tagit fram en egen mindfulnessapp som ett redskap till träningen.
 
 Den största delen av Evolutions tjänster har de senaste åren varit konsultation inom kvalitets- och miljöledning samt även en hel del inom byggarbetsmiljö, och störst fokus har varit på miljödiplomering, som kan liknas vid ISO 14001 men som från början riktade sig till små och medelstora företag. Vi har även erbjudit grundläggande miljöutbildningar främst för miljödiplomerade företag och även vidareutbildninar inom miljöområdet. 
I slutet på 2017 utvecklades företaget till att även börja importera smycken och väskor.
Resultatet har blivit en större väskaffär som har ett brett sortiment av alla typer av väskor samt även smycken och accessoarer. 
Vi utför även tjänster inom bokföring och administration. 
Evolution Shop finns i Lerums komun i Gråbo strax utanför Göteborg.