Närvaroteknik

NÄRVARO
Med enkla metoder övar vi upp förmågan att vara närvarande i nuet. Det ger en paus och snabb återhämtning i vår ofta stressiga och uppkopplade tillvaro.
FOKUS
Vill du kunna fokusera på dina arbetsuppgifter trots att har många bollar i luften? Stressar du iväg och får lägga kraft och energi på att samla dig eller på att gå i mål med dina projekt?
KONTROLL
Genom regelbunden träning ökar vi vår tid i nuet och får därmed kontroll över oss själva, vårt liv och våra handlingar. Vi får också lättare att prioritera och göra medvetna val, eftersom vi kopplar ur vår autopilot (omedvetna handlingar) och inte lika ofta handlar på impuls, (handlingar som ofta kan leda till oönskade konsekvenser) 
SE SOM DET ÄR
Vi övar också upp vår förmåga att se verkligheten som den är i stället för så som vi skulle önska att den var. 
MINSKAD STRESS
Vår förmåga till koncentration och fokus förbättras och vi lär oss behålla vårt lugn trots den stress och press vi ofta utsätts för idag.
HÄR & NU
Ofta fastnar vi i tankar och grubblerier över det som redan hänt (historia) eller så oroar vi oss för framtiden, i stället för att uppmärksamma det som är just nu. 
ÖVNING GER RESULTAT
Träningen går bland annat ut på att följa vår andning en stund eller öka vår medvetenhet om vår kropp. Vi tränar också på att behålla uppmärksamheten på det vi gör för stunden.
Regelbunden träning leder på sikt till ökad tid i nuet (närvaro) bättre hälsa och immunförsvar samt ökad livskvalitet.