FORTBILDNING INOM MILJÖOMRÅDET

Vi håller behovsanpassade fortbildningskurser, ger förslag på och arbetar fram vidareutbildningar anpassade till er verksamhet och till er verksamhets miljöpåverkan.

Eller vill ni gå en kurs i Ecodriving? 
 
Vid intresse / för mer info, kontakta oss:
miljo@evolutionsweden.com
031-51 08 20