OM LEDNINGSSYSTEM

Miljösystem

Ett miljöledningssystem hjälper ett företag att styra sitt miljöarbete. Vi hjälper er med ISO-Certifiering, miljö-diplomering, omdiplomering, och håller även miljökurser som är obligatoriska inför diplomering.

Kvalitetssystem

Ett kvalitetssystem kartlägger er verksamhet bland annat med hjälp av processer, rutiner, företagets mål och inriktning. Det i sin tur ger er möjlighet att hitta lämpliga förbättringsåtgärder och är även en trygghet och vägvisning för alla medarbetare. Vi kan hjälpa er med införande inför certifiering (ISO 9001) 

Arbetsmiljösystem

Har ni gjort en riskanalys, har ni en arbetsmiljöpolicy, har ni rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete? 
Vi kan hjälpa er med införande av arbetsmiljösystem, även certifiering mot AFS 2001:1 eller OHSAS 18001

Psykosocial arbetsmiljö

Vill ni ha hjälp att se över arbetsmiljön? Satsa på förebyggande friskvård? Hjälp med rehab och förbättrad psykosocial arbetsmiljö?
Behöver ni verktyg, kortare övningar för att träna upp förmågan att behålla lugnet och kunna fokusera på era arbetsuppgifter trots ständiga avbrott,  inre och yttre stress och krav?
Vi anpassar träningen till individ eller grupp och kommer ut till er arbetsplats. Läs mer...