En liten rubrik.

För dig som föredrar att träna själv framför att träna i grupp finns möjlighet till privat träning och träningsråd. 
Tid och upplägg planeras efter öskemål och förutsättningar. 
Kontakta oss för mer info.