Hälsa och friskvård

Tjänster riktade till företag som vill erbjuda sina anställda hjälp och rådgivning för att må bra. 
Vill ni hjälpa era anställda att skapa sundare vanor, bättre immunförsvar och ökad förmåga att hantera stress? Minska sjukskrivningarna på företaget?
Vi håller föreläsningar, gruppträning, enskilda individanpassade samtal och mindfulnesskurser. Välkomna att kontakta oss