FORTBILDNING INOM MILJÖOMRÅDET

Vi håller behovsanpassade fortbildningskurser inom miljöområdet, ger förslag på och arbetar fram vidareutbildningar anpassade till er verksamhet och till er verksamhets miljöpåverkan. Kanske är era transporter en av era stora miljöaspekter. Då kan vi rekommendera en utbildning i ecodriving. 
För mer information, kontakta oss:
miljo@evolutionsweden.com
031-51 08 20