Fortbildning Miljö

Vi kommer ut till er och håller behovsanpassade fortbildningskurser, ger förslag på och arbetar fram vidareutbildningar anpassade till er verksamhet och till er verksamhets miljöpåverkan.

Eller vill ni gå en kurs i Ecodriving? 
 
Vid intresse / för mer info, kontakta oss:
miljo@evolutionsweden.com
031-51 08 20