MILJÖCERTIFIERING

När en verksamhet har infört ett miljöledningssystem kan man certifiera sig, vilket innebär att verksamhetens miljöarbete blir granskat av ett externt certifieringsorgan och en certifieringsrevision görs.
man kan te.x:
-ISO-certifiera verksamheten, vilket innebär att man måste uppfylla kraven i ISO:14001 som är en internationell kravstandard,
-EMAS-certifieras, EMAS står för Eco Management and Audit Scheme och är EU:s frivilliga system för miljöledning- och miljörevisionsordning,
-Miljödiplomera verksamheten mot kraven i Svensk miljöbas kravstandard.
Läs mer...  Svensk miljöbas.